a.seuskens-smeets.nl/album.php

 Site ter nagedachtenis aan mijn tante Annie SeuskensSmeets die overleden is op 8 augustus 2003

www.slotschaesberg.nl

Officiële site over de voortgang van de (geplande) wederopbouw van kasteel Schaesberg.

www.meertens.knaw.nl

Het Meertens instituut is een instituut dat zich bezig houdt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur.Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vorm geven.

www.ngw.nl/htm.nl

Dit is het Nederlandse deel van de site Heraldry of the World (Internationale Overheidsheraldiek) en bevat gegevens over alle ooit in Nederland verleende overheidswapens, maar ook over niet-officiële dorpswapens, voorzover daar gegevens van zijn. Ook de heerlijkheids-, religieuze en andere in het Register van de Nederlandse Wapens beschreven wapens zijn opgenomen.

Per gemeente zijn de provincie en eventuele wijzigingen aangegeven. Daarna volgen de beschrijvingen van het wapen of wapens en een afbeelding van het wapen. Tenslotte de verklaring van het wapen en de eventuele historische gegevensDe wapenbeschrijvingen zijn zoveel mogelijk ontleend aan het register van de Hoge Raad van Adel te Den Haag. Dit heeft echter wel tot gevolg dat het taalgebruik vaak erg archaisch en moeilijk te begrijpen valt.

Op deze site vind je alle onderstaande wapens.

Waterschapswapens
Provinciewapens
Dorpswapens
Heerlijkheidswapens
Religieuze wapens
Overige wapens
Nederlands Indië (Engelstalig)
Nederlandse Antillen en Aruba (Engelstalig)
Nederlands Ceylon (Engelstalig)